-200m

Home -Novosti -Drzavni rekordi -Osvajači medalja -Tablica sezone -Kalendar -Klubovi -Sprinteri -Norme -Arhiva -Galerija -Video Bosna i Hercegovina -Forum -Historija -Atletske staze -Atletski savez BiH -Katalog -Kontakt -Impresije -Anketa -Knjiga gostiju 100m -200m -Linkovi -Top 10 -Sub-11 "club"

200m

U disciplini 200m dobra raspodlela snage i uspješno trčanje zavoja ključ su dobre utrke na 200m. Atletičari ne smiju startati previše sporo, ali ako potroše na početku previše enargije neće moći izdržati cijelu dužinu održavajući potrebnu brzinu. Snaga preuzima ulogu nakon brzine kada sprinter izađe iz zavoja i počinje s naporom održavati brzinu. Ovdje je start manje značajan nego na 100m.
Ova dužina(200m) je slična antičkoj Grčkoj sprinterskoj disciplini zvanoj "stadion"(doslovno znači dužina stadiona), ali potječe od baze 1milje, odnosno jednaka je 1/8 milje. U SAD-u, 200m se trčalo u ravnoj liniji do 1960 godine. Zavoj je jedino bio uključen u Europi i na Olimpijadi, gdje se ta disciplina pojavila 1900 godine. Disciplina 200m sa punim zavojom na stazi od 400m postala je opće prihvaćena 1958 godine.
Specijalist za 200m mora kombinirati baznu brzinu sprintera na 100m sa trkačkom tehnikom koja mu omogućuje da se odupre c
entrifugalnim silama kada trči zavoj. Vremena na 200m postignuta na ravnoj stazi su oko 3 do 4/10 sekunde brža nego kod utrka sa zavojem.